Śmieci

Produkcja śmieci zwrasta. Już od dawna naukowcy i obrońcy środowiska naturalnego ostrzegają przed zbliżającą się katastrofą globalną. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji, a zanieczyszczenia emitowane do atmosfery spowodowane są tylko i włącznie ludzką głupotą.

Problemem są przede wszystkim śmieci, które zalęgają na wysypiskach

Problemem są przede wszystkim śmieci, które zalęgają na wysypiskach

Zagrożona stała się flora, fauna, jak również cała ludzkość. Prawdziwy problem dotyczy przede wszystkim śmieci, które zalęgają na wysypiskach w niewyobrażalnych ilościach. Na skażenia najbardziej narażone są kraje ubogie, do których duże przedsiębiorstwa eksportują odpady.

Odpady komunalne pochodzą z gospodarstw domowych, rolnych, przedsiębiorstw, sklepów i sieci handlowych, oraz wszystkich miejsc, w których widoczna jest działalność człowieka. Znajdują się zarówno na ziemi, zalęgają w wodach, glebie, oraz kosmosie powodując niewyobrażalne zanieczyszczenie środowiska.

Ilość śmieci na świecie wciąż wzrasta ze względu na powiększającą się populację ludzką, polepszenie się warunków bytowych, wzrost gospodarczy, nadmierną konsumpcję, wysokie koszty wywozu i brak odpowiednich działań mogących proporcjonalnie zmniejszyć ilość produkowanych odpadów. Ludzie nadal nie zdają sobie sprawy z powagi sytuacji, brakuje firm sanitarnych zajmujących się segregacją i utylizacją mających na celu pozyskanie surowców wtórnych. W przeciągu ostatnich 20 lat ilość śmieci zalęgających na wysypiskach powiększyła się trzykrotnie.

Najwięcej śmieci produkują kraje rozwinięte gospodarczo, w których gęstość zaludnienia jest wysoka. W USA około 720 kg odpadów rocznie na jednego człowieka przypada. Podobna sytuacja dotyczy państw, takich jak Islandia, Szwajcaria, Australia, Norwegia, Belgia, Dania, Neapol. W Japonii na jednego mieszkańca przypada aż 1000 kg ton rocznie. W Meksyku około 20tys. ton dziennie to tylko i włącznie odpady komunalne.W Niemczech liczba produkowanych śmieci spada w widoczny i zadowalający sposób. Na jednego Niemca przypada 460kg, Włocha i Francuza około 300 do 320. Pozytywną opinią poszczycić się mogą Czechy, Włochy, Holandia, Dania.

Większość śmieci można utylizować, inne nadają się do przeróbki i spalania, dzięki czemu pozyskać można energię i nowe, uzyskane z recyklingu surowce. Segregacja śmieci odgrywa w tym procesie istotną rolę. Władze miast wystawiają specjalne kontenery, do których osobno wrzuca się posortowane odpady komunalne. Przykładowo opakowania szklane przewożone są do hut szkła, gdzie po odpowiedniej obróbce służyć mogą, jako nowe wyroby szklane. Popularne stały się punkty zbierające stare sprzęty AGD, osobne pojemniki na zużyte baterie i lekarstwa, kosze na śmieci zlokalizowane na ulicach i w domach, umożliwiające segregację, znacznie odciążają środowisko i zachęcają producentów do nowych rozwiązań.

Mnóstwo odpadów nadaje się do uzyskiwania potrzebnych artykułów, takich jak papier ze szmat i makulatury, żużel zalegający przy produkcji koksu, może okazać się pożytecznym materiałem w budownictwie. W przypadku papieru uzyskanego z recyklingu uratowanych jest wiele lasów i drzew.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*